Disseny de la identitat i del web El Obrador de Literatura
Amb la col·laboració de Mireia Carbonell
Client: El obrador de literatura, juliol 2012

www.elobradordeliteratura.com