Disseny de la revista "Mostrari"
Client: Museus Municipals de Sabadell, maig 2011