Disseny del catàleg i elements de difusió de l'exposició
"La ciutat que mai no existí"

Client: CCCB, octubre 2003