Senyalització exterior
Client: One Ocean Port Vell, Barcelona, 2016
En col·laboració amb David Martín, Mireia Carbonell i Judith Rovira
Fotografia: Jose Casanova

Projecte de senyalització de la marina de iots de luxe al Port Vell de Barcelona. Senyalització horitzontal sobre 16.000m2 de molls. Codis de línies que indiquen espais. Colors que s’identifiquen conceptualment amb l’entorn. Senyals verticals reflectants i tipografia d’alta legibilitat. Materials d’altíssima resistència al salnitre.