Disseny del catàleg "Sala Tres, 1972-1979.
En la ruta de l'Art alternatiu a Catalunya"

Client: Museu d'Art de Sabadell, setembre 2007

La Sala Tres va ser un espai d'exposicions situat
a l'Academia de Belles Arts de Sabadell que funcionà
des de l'any 1972 fins a l'any 1976. Portaveu de les noves tendències artístiques i aglutinador dels esperits més progressistes del moment, va ser un important punt
de referència nacional pel que fa al desenvolupament
del moviment d'art conceptual català.