Edifici "The Gallery". Senyalització.
Client: One Ocean Port Vell, Barcelona, 2016
En col·laboració amb David Martín i Mireia Carbonell
Arquitectura i disseny d'interior: scob
Fotografia: Jose Casanova

Projecte de senyalització de l’edifici de serveis de la marina de luxe del Port Vell de Barcelona, d'ús exclusiu per als tripulants.