Disseny del llibre
"Les distàncies d'Europa."
Client: Arts Santa Mònica, desembre 2012