Disseny i conceptualització de les exposicions "Practopia" i "L'aigua et parla"
Client: Forum de les Cultures, 2004
En col·laboració amb Ignasi Bonjoch

L'exposició "Practopia: la ciutat de les solucions" reuneix una gran quantitat d'exemples de pràctiques
que han contribuït a millorar el desenvolupament urbà,
ja sigui a escala mundial, regional o local.
"L'aigua et parla" fa una reflexió sobre el malbaratament que fem d'un bé molt preuat per la humanitat.
En col·laboració amb Green Cross International