Disseny del catàleg del conjunt d'obres
"Memòria i ceguesa" de l'artista J. M. Cabané,

Barcelona, 2009