Disseny del catàleg i elements de difusió de l'exposició "La Trieste de Magris"
Client: CCCB, març 2011
Amb la col·laboració de Mireia Carbonell

Trieste és una ciutat fronterera, barreja de llengües
i cultures: italiana, germànica i eslava. En aquesta exposició Claudio Magris esdevé el fil conductor
i el nexe amb la seva ciutat. Els extraordinaris i,
a la vegada, complexos textos de Magris al·ludeixen sovint a Trieste, als seus personatges anònims i cèlebres, a la història de la ciutat i als seus propis records.